You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aangeboden informatie is grondig op nauwkeurigheid gecontroleerd. Desondanks kan VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BV niet garanderen dat de aangeboden informatie foutloos, volledig en actueel is. De toegang tot de website en het gebruik van aangeboden documenten gebeurt op eigen risico van de gebruiker. De op deze website gepubliceerde documenten kunnen technische fouten bevatten. VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BV  aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid. VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BV  sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BV . Links naar andere websites leiden ertoe dat u de website van VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BV  verlaat. De gelinkte websites staan niet onder de controle van VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BV  en worden slechts bij wijze van service aangeboden. VERSTRAETEN AGRITECHNIEKEN BV  aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de inhoud en wijzigingen van dergelijke websites. Dit geldt ook voor andere vormen van koppeling met websites van derden.

 

©  | Webdesign & CMS by My-Websitebuilder   •   Sitemap   •   Algemene Voorwaarden   •   Cookie Policy   •   Privacy Policy   •   Disclaimer